שינוי / ביטול הזמנה

דמי ביטול:
1. דמי ביטול בעונה רגילה, קרי ביטול במהלך החודשים ינואר ועד יולי (לא כולל יולי) ומחודש ספטמבר ועד דצמבר (כולל דצמבר), למעט בתקופות שיא ו/או חגי ישראל (כהגדרתם להלן בסעיף 4), כאשר ההזמנה כולה נעשתה באמצעות מכר מרחוק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981:
1.1 במקרה של ביטול הזמנה שנעשתה בתוך 14 ימים מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 ₪ (מאה שקלים) או בסך של 5% (חמישה אחוז) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן.
1.2 ככל שתתקבל בקשה לביטול הזמנה, "בעונה רגילה", שלא בהתאם למניין הימים הקבוע בחוק הגנת הצרכן, יחויב המזמין בדמי ביטול כדלהלן:
1.3 במקרה של ביטול הזמנה שנעשתה פחות מ-7 ימי עסקים טרם מועד האירוח (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ההזמנה), תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמזמין, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המזמין, דמי ביטול בסך עלות של לילה אחד עבור כל יחידת אירוח שבוטלה.
1.4 במקרה של ביטול הזמנה או אי הגעה לביאנקיני  במועד הקבוע על פי ההזמנה, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמזמין (לרבות מסוכנות נסיעות), באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המזמין, דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
2. דמי ביטול בתקופות שיא וחגי ישראל, קרי ביטול במהלך החודשים יולי ואוגוסט (לעיל ולהלן: "תקופות שיא"), בערבי חג, חג וחוה"מ לרבות בראש השנה, סוכות, פסח, שבועות ויום העצמאות (לעיל ולהלן: "חגי ישראל"), כאשר ההזמנה כולה נעשתה באמצעות מכר מרחוק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981:
2.1 במקרה של ביטול הזמנה שנעשתה בתוך 14 ימים מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח, יחויב המזמין  בדמי ביטול בסך של 100 ₪  (מאה שקלים) או בסך של 5% (חמישה אחוז) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן.
2.2 ככל שתתקבל בקשה לביטול הזמנה, "בתקופות שיא" ו/או "בחגי ישראל", שלא בהתאם למניין הימים הקבוע בחוק הגנת הצרכן, יחויב המזמין בדמי ביטול כדלהלן:
2.3 במקרה של ביטול הזמנה שנעשתה לאחר 14 ימים מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), אך פחות מ-14 ימי עסקים טרם מועד האירוח, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמזמין, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המזמין דמי ביטול בסך עלות של לילה עבור כל יחידת אירוח שבוטלה.
2.4 במקרה של ביטול הזמנה או אי הגעה לביאנקיני במועד הקבוע על פי ההזמנה, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמזמין (לרבות מסוכנות נסיעות), באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המזמין  דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
3. דמי ביטול למזמינים – "מחירון מקדימים להזמין", קרי הזמנה במחיר מוזל בהנחה קבועה של 10% מהמחירון הבסיסי.
3.1 בעת ביצוע ההזמנה תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמזמין, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המזמין את שווי ההזמנה הכולל. ללא אפשרות דחיית ההזמנה או ביטולה.
3.2 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לאחר ביצוע ההזמנה על ידי המזמין לפי "מחירון מקדימים להזמין", לא יינתן החזר כספי עקב ביטול או דחיית ההזמנה מכל סיבה שהיא, בלי קשר למועד ביצוע ההזמנה או למועד ההגעה כפי שמופיע בהזמנה.
4. הגדרת חגים ותקופות שיא:
4.1 "חגי ישראל" – לפי מועדם בלוח השנה העברי לרבות בערבי חג, חג, חוה"מ, ראש השנה, סוכות, פסח, שבועות ויום העצמאות.
4.2 "תקופות שיא" – חודשי הקיץ (יולי – אוגוסט).
4.3 "עונה רגילה" – כל מה שלא בגדר תקופות שיא ו/או חגי ישראל.
5. דרכי ביטול:
5.1 מחלקת הזמנות: 02-9400266
5.2 דוא"ל: [email protected]. לאחר השליחה, יש לוודא את קבלת הדוא"ל במחלקת הזמנות.
5.3 למזמינים באתר הבית: בקישור " לתיק ההזמנות שלי " בתחתית האתר.